6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA GENEL AYDINLATMA BİLDİRİMİ

 

AKOR MOBİLYA SAN. VE TİC. AŞ. markasıdır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili veri sorumlusu AKOR MOBİLYA SAN. VE TİC. AŞ..

AKOR MOBİLYA SAN. VE TİC. AŞ. olarak müşterilerimizin, ürün ve hizmet tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin ve diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerine önem veriyoruz. Veri Sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun belirttiği sınırlar dâhilinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işliyoruz.

 

              İşlenen Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Aşağıda belirtilen türlerdeki kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz AKOR MOBİLYA SAN. VE TİC AŞ.  

 tarafından           işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLER

Veri Türü

Alınan Veriler

Kimlik

Ad-Soyad, TCKN, nüfus cüzdanında yer alan diğer kimlik bilgileri, SGK Sicil No, medeni hali, imza, çalışan yakınlarının kimlik bilgileri.

İletişim

Ev ve cep telefon numarası, adres, e-posta adresleri, ulaşılabilecek kişi bilgisi

 

Özlük

Dönem /ay/yıl kesinti oranı katkı tutarı, Gelir Vergisi Matrahı, İşe başlama tarihi,

İşe Giriş-Çıkış Bilgisi, Maaş Kalan Ödeme, SGK Matrahı, Ücret, Ücret ödeme tarihi, özlük dosyasında yer alan diğer veriler.

 

  Lokasyon

Araçlarımızı kullanan çalışanlarımızın konum ve güzergâh bilgileri vb. 

Hukuki İşlem

Dava bilgisi

 

İşlem Güvenliği

IP Adresi, Mac Adresi, Hedef IP, Veri Boyutu, Erişim Tarihi

Finans

Çalışanların banka hesap numaraları (IBAN).

 

Mesleki Deneyim

Eğitim bilgileri, yabancı dil bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil, sürücü bilgisi, meslek, okul/bölüm, referanslar iş deneyimleri, yabancı dil, teknik yetileri, sürücü belgesi, şirket içi pozisyon bilgisi.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

 

Fiziksel Mekân Güvenliği

  İç ve dış mekan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen veriler.

Diğer Bilgiler (plaka)

Çalışanlar tarafından kullanılan, şirkete ait araç plaka bilgisi

 

 

 

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Veri Türü

Alınan Veriler

Sağlık Bilgileri

Çalışanlara ait sağlık bilgileri.

 

 

                                                        

 

 

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Çalışanlarımızın adli sicil kaydı bilgileri.

Biyometrik Veri

Çalışanlarımızın iş sürekliliğini sağlayabilmek amacıyla kullanılan yüz tanıma siste