İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

AKOR MOBİLYA SAN. VE TİC. AŞ markasıdır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili veri sorumlusu AKOR MOBİLYA SAN. VE TİC. AŞ dir.

Veri sorumlusu sıfatıyla AKOR MOBİLYA SAN. VE TİC. AŞ olarak internet sitesi ziyaretçilerimizin ve diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyoruz.

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Çerezlerin kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi almak için “İnternet Sitesi Gizlilik Ve Çerez (Cookie) Politikamız”ı okumanızı tavsiye ederiz.

 

İnternet Sitesi Üzerinden Alınan Verileriniz

İnternet sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçebilir veya yorum yapabilirsiniz. Bu işlem için verdiğiniz ad soyadı bilgisi, eposta adresi ve yazmış olduğunuz mesaj içeriği bilgisi alınmaktadır.

5651 sayılı kanun kapsamında zorunlu olan IP ve log bilgileri sitemizin kurulmuş olduğu sunucularda kanuna bağlı olarak tutulmaktadır. Bu loglar IP bilgisi, bağlantı yapılan tarih-saat bilgisini, yapılan istek ve veri miktarını içerir.

Bu veriler haricinde sitemizde internet deneyiminizi kişiselleştirmek ve reklam amaçları için çerezler kullanılmaktadır. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgiye “İnternet Sitesi Gizlilik Ve Çerez (Cookie) Politikamız”da yer verilmiştir.

 

Çerezlere İlişkin Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarıyoruz?

 

Çerez kayıtları pazarlama analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla internet sitemize yer sağlanması, tasarımı, bakımı ve yönetimi konularında destek aldığımız kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

 

 

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

AKOR çalışanları ve yetkilileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen bütün haklara sahiptir. Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi AKOR MOBİLYA SAN. VE TİC. AŞ’e başvurarak kendisi ile ilgili;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Talepleriniz

6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz. Talebinize 6698 sayılı Kanun'un 13. maddesi gereğince 30 gün içerisinde ücretsiz cevap verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde anılan Tebliğde belirlenen ücret dışında bir ücret talep edilmeyecektir. Başvurularınızı şirket resmi internet a